Cập nhật mới nhất mẫu biên bản thanh lý hợp đồng đúng pháp lý

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là gì? Hãy cùng vnx.com.vn tìm hiểu về mẫu biên bản này, đồng thời tìm hiểu cách viết một bản thanh lý hợp đồng cùng những lưu ý quan trọng không thể bỏ qua. 

1. Biên bản thanh lý hợp đồng

1.1. Khái niệm chung của Biên bản thanh lý hợp đồng 

Khái niệm chung của Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là một loại văn bản thỏa thuận giữa 2 bên ký kết trong việc thanh lý, hoàn thành công việc. Việc thanh lý hợp đồng về bản chất đó là khi giữa các bên đã đã thực hiện đầy đủ các công việc, nghĩa vụ trong bản hợp đồng đã được ký kết từ trước để tránh việc ràng buộc và xảy ra tranh chấp về sau. 

Có rất nhiều loại biên bản thanh lý hợp đồng như mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng, Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế, mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán, dịch vụ… 

1.2. Tính chất pháp lý của biên bản thanh lý hợp đồng 

Mục đích của việc ký kết biên bản thanh lý hợp đồng là việc giúp hai bên xác định được quyền và nghĩa vụ của mình đã được ký kết từ trước trong hợp đồng được thực hiện đến đâu. Hơn thế nữa còn để xác định xem những hậu quả còn đọng lại bởi những trách nhiệm chưa được hoàn thành. Ngay sau khi biên bản được ký kết thì những trách nhiệm còn động lại sẽ vẫn còn hiệu lực. 

1.3. Trường hợp bị chấm dứt hợp đồng 

Theo điều 422 của Bộ luật dân sự 2015, đã nêu nên 6 trường hợp bị xét trong diện yêu cầu chấm dứt hợp đồng gồm có:

 • Hợp đồng đã được hoàn thành từ công việc cho đến nghĩa vụ giữa các bên 
 • Chấm dứt do sự thỏa thuận của hai phía kí kết 
 • Các nhân giao kết hợp đồng chết, không có tính hiệu quả pháp lý 
 • Hợp đồng đơn phương chấm dứt nếu một bên không làm đúng nghĩa vụ , nhiệm vụ của mình theo đúng bản hợp đồng được ký kết ban đầu. 
 • Đối tượng của hợp đồng không còn tồn tại, mất tích, biến mất...
 • Hoàn cảnh có sự thay đổi, 2 phía không thể thỏa thuận để đưa ra những điều kiện sửa đổi trong thời gian nhất định 
XEM THÊM: Địa chỉ download nội dung các mẫu phiếu thu mới nhất 2020

2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chung 

Để có thể soạn thảo một biên bản thanh lý hợp đồng đảm bảo được tính pháp lý thì cần phải dựa trên 2 căn cứ đó là:

 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng 
 • Căn cứ theo quy định của pháp luật 

Việc soạn thảo biên bản yêu cầu tính đúng đắn, tính chính xác và tinh tế cao. Thay vì tự mình soạn biên bản cho chính mình thì bạn cũng có thể lựa chọn một vài mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chỉ bằng một click chuột vào mục tải biên bản thanh lý hợp đồng 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chung

XEM THÊM: Để chứng minh thu nhập bạn cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn 

Để mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn có hiệu lực phải có 2 bên cùng tham gia ký kết và đồng ý hoặc trong trường hợp một phía có hành vi không thực hiện công việc đã ký kết hoặc vi phạm nghĩa bị của bên đó trong thời gian thực hiện hợp đồng. 

Có 2 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn như sau: 

Mẫu 1: Biên bản thanh lý hợp đồng có sự thỏa thuận giữa 2 phía như sau: 

 • Thông tin 2 bên thống nhất ký biên bản: Tên công ty, trụ sở, đại diện, chức danh, số điện thoại… 
 • Hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng …(tính chất hợp đồng)...  số … , ký ngày (bao nhiêu) với những nội dung như sau :

ĐIỀU 1: Tiến độ thực hiện nghĩa vụ của bên B đối với công việc 

ĐIỀU 2:Thực hiện thanh toán phần nghĩa vụ của bên A gồm: Giá trị hợp đồng trước thuế, Giá trị hợp đồng sau thuế, Thuế VAT 

Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản 

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho bên B của biên bản. 

 • Ký và ghi rõ họ và tên của 2 bên. 

  Biên bản thanh lý hợp đồng có sự thỏa thuận giữa 2

   

Mẫu 2: Biên bản thanh lý hợp đồng đơn phương (Thông báo chấm dứt hợp đồng) 

Biên bản này được coi như một bản thông báo của bên A gửi sang cho bên B và nó nội dung như sau: 

BẰNG CHỨNG CĂN CỨ

 • Căn cứ vào Bộ luật …. 
 • Căn cứ hợp đồng … số bao nhiêu 
 • Hợp đồng được ký kết vào ngày … tháng … năm 20...
 • Căn cứ Quyết định … 
 • Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng 
 • Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Theo đề nghị của …. 

QUYẾT ĐỊNH 

ĐIỀU 1: Nay chấm dứt hợp đồng đối với … (bên B) 

Lý do: 

Kể từ ngày .../.../… 

ĐIỀU 2: 

Căn cứ vào những điều trên vào quy điện của Bộ luật …. thì quý công ty đã có hành vi “....”. Chúng tôi nhận thấy rằng Quý công ty đã vi phạm điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng cũng như vi phạm quy định pháp luật về hợp đồng… (tính chất hợp đồng)....

Thời gian chấm dứt hợp đồng bắt đầu từ ngày … tháng …  năm … 

ĐIỀU 3: 

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng từ phía chúng tôi. 

Chữ ký của bên A

Nơi nhận: 

 • Công ty … 
 • Lưu: VT 

  Biên bản thanh lý hợp đồng đơn phương

XEM THÊM: [Tải ngay] Mẫu giấy xác nhận nhân thân chuẩn nhất để sử dụng

4. Biên bản thanh lý hợp đồng cho vay 

Kết cấu gồm có: 

Căn cứ vào bộ luật dân sự 2015 

Căn cứ hợp đồng vay nợ (Số hợp đồng, ngày tháng kế kết)

Thông tin của Bên cho vay và Bên vay 

Thông tin về khoản vay: Tiền gốc, tiền lãi, tổng cộng…

Chữ ký của hai bên và xác nhận của Xã/ phường/ thị trấn

Biên bản thanh lý hợp đồng cho vay

 

XEM THÊM: [HƯỚNG DẪN] Cách viết biên bản xác nhận công nợ cực nhanh chóng

5. Một số lưu ý quan trọng khi soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng 

Một số lưu ý quan trọng khi soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

 • Nếu biên bản có sự đồng thuận giữa 2 bên thì cần phải có đầy đủ chữ ký của hai bên để đảm bảo tính chính xác 
 • Phải có căn cứ rõ ràng theo bộ luật nào của nhà nước để có tính pháp lý 
 • Ghi rõ ngày tháng năm, thời điểm ký kết hợp đồng 
 • Ghi rõ chức vụ, họ tên người đại diện đảm nhận việc ký kết 
 • Ghi rõ số tiền thanh toán từ khi ký kết đến khi thanh lý 
 • Sau khi thiết lập biên bản cần được lập ít nhất 2 bản, mỗi bản sẽ được mỗi bên lưu giữ 
 • Thực hiện kiểm tra và rà soát lại thông tin, cần có sự đồng thuận của hai bên từ khối lượng, chất lượng thực hiện công việc 

Trên đây là những thông tin cơ bản để soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng. Mong rằng vnx.com.vn đã cung cấp đủ thông tin để bạn có thể soạn thảo thành công, đảm bảo được tính pháp lý trong văn bản.