[Download] Cập nhật mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất 2020

Mẫu biên bản nghiệm thu là một văn bản hành chính, để có thể sử dụng và có hiệu quả thì bạn cần phải viết đủ nội dung và hình thức. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn cập nhật ngay mẫu biên bản nghiệm thu mới mất theo đúng pháp luật. 

1. Biên bản nghiệm thu 

Biên bản nghiệm thu

Nghiệm thu được hiểu là một quá trình kiểm định vì thu nhận trước thời gian bàn giao sản phẩm để đưa ra ngoài thị trường. Vậy nên có thể hiểu biên bản nghiệm thu là một mẫu văn bản, biên bản được coi là bằng chứng để chứng minh về sự kiểm nghiệm cũng như bàn giao công việc, hợp đồng… giữa hai bên tham gia theo đúng những thỏa thuận từ trước. 

Không những vậy các bản nghiệm thu còn mang tính chất kỹ thuật nên nội dung và hình thức của văn bản phải nêu ra được những số kỹ thuật để có thể đưa ra được một kết quả nghiệm thu phù hợp và thuyết phục nhất. 

Tuy nhiên, mỗi ngành nghề, lĩnh vực sẽ có một biên bản nghiệm thu với nội dung khác nhau, để có thể hiểu và biết rõ hơn về những mẫu biên bản này, ngay dưới đây chúng tôi sẽ cập nhật ngay cho bạn những mẫu biên bản mới nhất giúp bạn có thể tự soạn thảo và so sánh với biên bản nghiệm thu của công ty mình. 

XEM THÊM: Địa chỉ download nội dung các mẫu phiếu thu mới nhất 2020

2. Mẫu biên bản nghiệm thu

Mặc dù đối với mỗi ngành nghề và lĩnh vực sẽ có những mẫu biên bản nghiệm thu khác nhau về mặt nội dung nhưng đa phần các mẫu biên bản sẽ có điểm chung trong mục thông tin hai bên thỏa thuận và các hạng mục nghiệm thu. Ngoài ra dưới mỗi văn bản cần phải có chữ kỹ của bên soạn thảo (bên nghiệm thu) và chữ kỹ của bên bàn giao để có thể xác minh rằng biên bản đã có sự chấp thuận của hai phía để tránh trường hợp xảy ra tranh chấp không đáng có trong tương lai. 

2.1. Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng 

Bố cục mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng bao gồm: 

 • Thông tin của hai bên thỏa thuận
 • Thời gian nghiệm thu 
 • Tên dự án thực hiện
 • Điều 1: Nội dung biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng. Bên B giao cho bên A: Ghi rõ tổng khối lượng, sản phẩm, dịch vụ đã bàn giao theo đúng hợp đồng đã được ký từ trước. Số tiền bằng chữ và số mà bên A đã thanh toán cho bên B là bao nhiêu (số tiền chưa bao gồm 10% thuế VAT). Đồng thời nêu xác nhận đã bàn giao như thế nào. 
 • Điều 2: Kết luận: Mục này cần nêu rõ rằng bên A đã kiểm tra thẩm định kỹ lượng công việc giao cho bên B như thế nào. Kể từ khi bên A nhận đủ số lượng công việc thì bên B không còn chịu trách nhiệm về lỗi cũng như chất lượng sản phẩm đã bàn giao đồng thời bên A phải thanh toán hết cho bên B khi biên bản được ký 
 • Chữ ký: Đại diện bên giao và Đại diện bên nhận. 

  Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng

Bố cục mẫu biên bản nghiệm thu công việc bao gồm: 

 • Thông tin của hai bên thỏa thuận 
 • Thời gian nghiệm thu 
 • Tên dự án thực hiện 
 • Đánh giá công việc đã thực hiện: Mục này yêu cầu cần phải ghi rõ chất lượng công việc có phù hợp với yêu cầu của hợp đồng đã được thỏa thuận từ trước hay không) 
 • Kết luận: Yêu cầu người soạn thảo cần ghi rõ ràng bản nghiệm thu chấp nhận hoặc không chấp nhận việc nghiệm thu để có thể triển khai các công việc tiếp theo. Trong trường hợp chưa chấp nhận thì có thể chỉ thêm những sai sót trong tiến độ làm việc, những điều cần phải sửa chữa nếu có để có thể thoàn việc và triển khai các công việc tiếp theo. 
 • Chữ ký: Cán bộ giám sát, Người thực hiện công việc. 

  Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

2.3. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đã hoàn thành 

Bố cục của mẫu biên bản nghiệm thu công trình đã hoàn thành gồm có: 

 • Thông tin về công trình: tên, địa điểm xây dựng. 
 • Thanh phần trực tiếp nghiệm thu: Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị cung cứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ, đơn vị thi công xây dựng (nếu có) 
 • Thời gian nghiệm thu 
 • Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện: Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, Chất lượng hạng mục công trình xây dựng(cần phải nêu rõ chất lượng từng hạng mục, đối chiếu với thiết kế và các tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật để có thể đánh giá đúng mức độ an toàn khi vận hành), Ý kiến khác (Nêu ra những lưu ý hoặc các mặt cần khắc phục, thời gian bảo hành và bảo trì công trình trong thời gian vận hành…)
 • Kết luận:  Ghi rõ có chấp nhận công trình để đưa vào sử dụng hay không. Nếu như có vấn đề không như ý muốn thì nêu thêm ý kiến về việc sửa chữa để hoàn thiện cũng như bổ sung) 
 • Chữ ký: Đại diện chủ đầu tư, địa diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt thiết bị công nghệ, Đại diện tư vấn giám sát, Đại diện đơn vị thi công. 

  Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đã hoàn thành

2.4. Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ 

Bố cụ của mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ như sau: 

 • Thông tin về sản phẩm, dịch vụ

 • Thông tin về hai bên đại diện: Trưởng ban kiểm nghiệm, Các thành viên ban kiểm nghiệm, bàn giao, Bên đại diện cung ứng, Bên sử dụng/kho

 • Kết quả kiểm tra: Cần phải kê khai đủ số lượng, mô tả sản phẩm, đơn vị tính là gì, Yêu cầu của hợp đồng / đơn hàng được thỏa thuận trước và kết quả chấp nhận hay không chấp nhận với sản phẩm / dịch vụ này. Cuối cùng là kết quả của ban kiểm nghiệm về chấp nhận hay không chấp nhận kết quả của kiểm nghiệm này để có thể đưa sản phẩm, dịch vụ ra ngoài thị trường. 

 • Chữ ký: Trưởng ban, các thành viên, bên cung ứng, bên sử dụng. 

  Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ

XEM THÊM: Để chứng minh thu nhập bạn cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

3. Lưu ý về các mẫu biên bản nghiệm thu 

Lưu ý về các mẫu biên bản nghiệm thu

 • Đảm bảo chính xác thông tin của hai phía tham gia nghiệm thu như họ tên, chức vụ, 
 • Mục kết luận cần phải nêu rõ việc chấp nhận hay không chấp nhận quy trình nghiệm thu hoặc có thể nêu thêm một số ý kiến khác. 
 • Khi biên bản được thông qua, các bên đã đặt bút ký xong có nghĩa là việc kiểm nghiệm được thông qua, bên bàn giao sẽ không còn phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì liên quan đến sản phẩm, công việc… 
 • Đối với phía trực tiếp kiểm nghiệm sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu trong quy trình.
 • Về mục chữ ký cần phải có đủ chữ ký, họ tên, con dấu của tất cả những người tham gia thực tiếp trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, công trình, dịch vụ 

Trên đây là những cập nhật mới nhất về các mẫu biên bản nghiệm thu, mong rằng vnx.com.vn đã cung cấp đầy đủ cho bạn những thông tin mà bạn đang quan tâm.