[Download] Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, nhân sự năm 2020

Đa phần ở mọi vị trí làm việc, khi một tổ chức, doanh nghiệp, công ty cần thực hiện bổ nhiệm chức vụ cho nhân sự của mình thì luôn cần đến mẫu quyết định bổ nhiệm. Để hiểu rõ hơn về những trường hợp cần đến biểu mẫu này cũng như cách lập, cách tải biểu mẫu, hãy đọc bài viết sau của vnx.com.vn nhé!

1. Tại sao cần dùng đến mẫu quyết định bổ nhiệm?

biểu mẫu

Quyết định bổ nhiệm chức vụ được các công ty, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức lập ra khi cần đề cử hoặc tiến hành bổ nhiệm một cá nhân nào đó vào các chức vụ cụ thể trong cơ cấu của họ. Biểu mẫu này mặc dù không bắt buộc trong mọi trường hợp, tuy nhiên nó thường xuyên được các công ty, doanh nghiệp sử dụng khi tiến hành đề cử, bổ nhiệm một vài chức vụ cấp cao trong cơ cấu của họ. Chẳng hạn như: bổ nhiệm kế toán trưởng, bộ nhiệm trưởng phòng kinh doanh, trường phòng nhân sự, giám đốc tài chính, phó giám đốc,...

Nhìn chung, việc sử dụng mẫu quyết định sẽ giúp cho công tác quản lý nhân sự của công ty, doanh nghiệp được thuận lợi hơn, công tác bổ nhiệm nhân sự được diễn ra chính thức, trang nghiêm hơn.

>>> Nếu đang tìm kiếm biểu mẫu này, bạn có thể tải về một số mẫu quyết định bổ nhiệm năm 2020 mới nhất sau đây:

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc-tong-giam-doc.doc 

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong-truong-phong.doc 

quyet-dinh-bo-nhiem.doc

XEM THÊM: Địa chỉ download nội dung các mẫu phiếu thu mới nhất 2020

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm và những trường hợp bắt buộc phải dùng

nội dung biểu mẫu

Việc sử dụng mẫu quyết địn bổ nhiệm đã nên rõ trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2014. Về cơ bản, bao gồm các trường hợp sau:

+ Các công ty trách nhiệm HH có từ 2 thành viên trở lên khi bổ nhiệm vào Hội đồng thành viên (HĐTV) của công ty. Công ty CP bổ nhiệm Hội đồng quản trị (HĐQT) bao gồm các vị trí cấp cao như: Kế toán trưởng, trưởng phòng, quản lý, Giám đốc, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, phó giám đốc,... Cụ thể được quy định tại khoản 1, điều 157 và khoản 2, Điều 56.

+ Bổ nhiệm tại Công ty trách nhiệm HH hai thành viên trở lên với các chức vụ Giám đốc/Tổng giám đốc. Các chức danh quản lý trong Công ty Cổ phần, trừ các trường hợp chức danh đã được nêu rõ trong khoản 2 Điều 64 (về các vị trí bổ nhiệm thuộc quyền của HĐ thành viên và HĐ quản trị).

+ Chủ doanh nghiệp, người sáng lập hoặc sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty được quy định tại khoản 1 Điều 82.

XEM THÊM: Để chứng minh thu nhập bạn cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

3. Hướng dẫn lập biểu mẫu

hướng dẫn lập

Nội dung của mẫu quyết định bổ nhiệm bao gồm những thông tin cơ bản như: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên công ty, tên quyết định việc việc bổ nhiệm, cơ sở căn cứ của công ty về việc bổ nhiệm, nội dung quyết định bao gồm các điều khoản (về chức danh bổ nhiệm cho cá nhân nào, thông tin cụ thể của cá nhân được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cá nhân được bổ nhiệm, thông tin cụ thể về thời gian thi hành và hiệu lực thi hành của quyết định. Cuối cùng là thông tin xác nhận của đại diện HĐTV có dấu đỏ của công ty. Thông tin về nơi nhận và lưu quyết định bổ nhiệm.

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm được thực hiện cụ thể ra sao? Dưới đây là chia sẻ của vnx.com.vn về cách lập biểu mẫu:

+ Biểu mẫu cần điền đủ thông tin công ty và tên quyết định (chẳng hạn: Quyết định bổ nhiệm Giám đốc bộ phận kinh doanh)

+ Việc quyết định dựa trên cơ sở và căn cứ cụ thể nào của công ty, của pháp luật hiện hành.

+ Ghi rõ ràng và chính xác chức vụ mà cá nhân được bổ nhiệm là chức vụ gì?

+ Viết rõ thông tin về tên gọi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ chính xác (theo hộ khẩu thường trú),... của cá nhân nhân sự được bổ nhiệm.

+ Về quyền và nghĩa vụ, trên cơ sở của từng chức vụ, quyền và nghĩa vụ mỗi chức vụ sẽ không giống nhau. Cá nhân lập biểu mẫu cần tìm hiểu và nắm chắc các thông tin về quyền, nghĩa vụ của chức danh được bổ nhiệm để liệt kê cho chính xác. Chẳng hạn như, về chức danh giám đốc, quyền nghĩa vụ của giám đốc bao gồm:

lưu ý về nội dung

+ Trực tiếp thực hiện và triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐ thành viên.

+ Trực tiếp ra quyết định và chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất thường ngày của doanh nghiệp.

+ Xây dựng chiến lược kinh doanh và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp.

+ Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, điều lệ liên quan đến công ty về công tác quản lý hoạt động, quản lý nhân sự.

+ Trừ các chức danh trong HĐ thành viên, giám đốc có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh giám sát và quản lý trong doanh nghiệp.

+ Trừ các trường hợp thuộc quyền của Chủ tịch HĐTV, giám đốc có quyền ký kết các hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh doanh thay mặt và đại diện cho công ty.

+ Giám đốc có quyền kiến nghị, tham mưu hoặc đề xuất về việc thay đổi, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

+ Giám đốc có nghĩa vụ trình báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán lên HĐTV thường kỳ hàng năm. Đồng thời có trách nhiệm giải trình các thông số trong báo cáo.

+ Giám đốc có quyền đề nghị, kiến nghị và tham mưu đề xuất các phương án, chiến lược sử dụng lợi nhuận hoặc đưa ra những giải pháp nhằm xử lý các lỗ hổng trong hoạt động kinh doanh.

+ Giám đốc có nghĩa vụ tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp.

+ Có các nghĩa vụ và quyền khác trong doanh nghiệp theo điều lệ riêng của công ty,...

lưu ý về hình thức

Cuối cùng, dưới phần kết của biểu mẫu quyết định bổ nhiệm, cá nhân lập biểu mẫu cần kê khai chính xác và đầy đủ những cá nhân, cơ quan và tổ chức có liên quan đến công tác thi hành hiệu lực của quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Quyết định bổ nhiệm nhân sự là một trong những biểu mẫu quan trọng khi thực hiện đề xuất, bổ nhiệm chức vụ lớn tại các đơn vị doanh nghiệp. Nó cũng có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhân sự, góp phần làm cho quá trình bổ nhiệm diễn ra một cách trang nghiêm và cơ cơ sở, căn cứ rõ ràng. Chính vì vậy, khi lập biểu mẫu này, cần lưu ý hết sức về văn phong, hình thức biểu mẫu cũng như nội dung bên trong cần trang trọng, độ chính xác cao, tránh những sai sót không cần thiết.

Như vậy, vnx.com.vn đã thông tin kịp thời đến bạn mẫu quyết định bổ nhiệm!