dropdown

Xác nhận sơ yếu lý lịch - Bước thực hiện chính xác theo quy định

Ngày đăng: 31/12/2020

Sơ yếu lý lịch hiện tại là một văn bản giấy tờ vô cùng quan trọng và cần thiết đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người trong nhiều trường hợp. Vậy nên, để nắm bắt được chi tiết về các quy định đi kèm phục vụ cho việc xác nhận sơ yếu lý lịch chính xác thì cùng tìm hiểu với bài viết sau đây.

Tạo CV xin việc

1. Vậy xin xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu là đúng? 

1.1. Phân rõ về trách nhiệm của mình về sơ yếu lý lịch

Mọi giấy tờ có hiệu lực thi hành đều dựa trên căn cứ và quy định rõ ràng theo luật, thông tư hay mẫu văn bản và ngay cả với việc xác nhận sơ yếu lý lịch cũng vậy. Đặc biệt với quy định tại Điều 15 của Thông tư 01/2020/TT - BTP thì đối với các quy định về chứng thực chữ kỹ đã được quy định Mục 3 Nghị định số 23/2015/NĐ - CP áp dụng chứng thực chữ ký tờ khai lý lịch cá nhân rất cụ thể.

- Người mà thực hiện việc chứng thực sẽ không được ghi bất kỳ sự nhận xét nào vào tờ khai lý lịch cá nhân chỉ được ghi về lời chứng thực đúng theo mẫu quy định. 

Phân rõ về trách nhiệm của mình về sơ yếu lý lịch
Phân rõ về trách nhiệm của mình về sơ yếu lý lịch

- Riêng với các mục không có nội dung thể hiện trong tờ khai sơ yếu lý lịch đó thì cá nhân viết cần gạch chéo trước khi yêu cầu về việc chứng thực. 

- Người yêu cầu về việc chứng thực sơ yếu lý lịch cá nhân sẽ cần chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung tại tờ khai lý lịch cá nhân của mình. 

Từ đó cho thấy người thực hiện việc chứng thực chỉ chứng nhận về chữ ký và chịu trách nhiệm nếu đúng với người yêu cầu chứng thực còn không chịu trách nhiệm về nội dung trong sơ yếu lý lịch đã khai. Vậy nên mà người yêu cầu cần chú ý về quyền và nghĩa vụ khi có vấn đề xảy ra. 

1.2. Nơi mà bạn xin xác nhận sơ yếu lý lịch

Cũng căn cứ dựa trên quy định trên về sơ yếu lý lịch thì việc chứng thực là chứng thực về chữ ký của người khai sơ yếu. Vậy nên người yêu cầu chứng thực sẽ cần tới các cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền để xác nhận chữ ký. Cụ thể hơn bạn có thể xem xét tại Điều 5 của Nghị định 23/2015/NĐ - CP chi tiết nhất. 

Nơi mà bạn xin xác nhận sơ yếu lý lịch
Nơi mà bạn xin xác nhận sơ yếu lý lịch

- Thứ nhất, Ủy ban nhân dân cấp xã bất kỳ không có sự phụ thuộc vào nơi đăng ký hay như là đăng ký tạm trú. Vì các UBND cấp xã đó đều có thẩm quyền về việc chứng thực chữ ký trong các giấy tờ/ văn bản có trừ trường hợp chứng thực chữ kỹ người dịch. Do đó mà người cần chứng thực đều có thể tới và ký xác thực trước mặt người xác nhận với việc nhìn ký trực tiếp. 

- Thứ hai, Các văn phòng công chứng/ phòng công chứng có thẩm quyền hoạt động xác nhận sơ yếu lý lịch. 

- Thứ ba, Các phòng tư pháp của huyện/quận/thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh. 

Như vậy khi cần xác nhận sơ yếu lý lịch và tiến hành việc chứng thực thì các cá nhân cũng có nhiều sự lựa chọn cho mình. Đưa ra quyết định di chuyển tới nơi gần nhất trong các cơ quan hoặc tổ chức để làm thủ tục nhanh chóng nhất, đặc biệt là khi cần thiết.

2. Những giấy tờ cần chuẩn bị để xác nhận sơ yếu lý lịch 

Để thực hiện việc chuẩn bị và tiến tới hoàn tất về xác nhận sơ yếu thì cá nhân người cần xác nhận sẽ cần đảm bảo cung cấp đủ giấy tờ. Cụ thể là theo như Điều 24 của Nghị định 23/2015 có quy định về người yêu cầu chứng thực chữ ký cần chuẩn bị giấy tờ là: 

Những giấy tờ cần chuẩn bị để xác nhận sơ yếu lý lịch
Những giấy tờ cần chuẩn bị để xác nhận sơ yếu lý lịch

- Bản chính hoặc như bản sao có chứng thực về chứng minh nhân dân/căn cước công dân hay như hộ chiếu vẫn còn giá trị sử dụng. 

- Đưa ra sơ yếu lý lịch khai mà cá nhân sẽ ký và cần yêu cầu về việc chứng thực. 

Không quá nhiều giấy tờ hay như bước thực hiện là bạn đã có thể hoàn tất việc xác nhận sơ yếu lý lịch của mình và sử dụng cho nhu cầu cần tới. 

3. Xác nhận sơ yếu lý lịch không nhất thiết cần về nơi thường trú?

Thực tế như chúng ta đã biết thì việc xác nhận sơ yếu lý lịch có thể thực hiện ngay tại ủy ban nhân dân của xã, phường hoặc bất kỳ thị trấn nào và cũng không có căn cứ nào về nơi thường trú hay tạm trú. Vậy tại sao mà việc xác nhận sơ yếu lý lịch lại không cần về nơi thường trú? 

Xác nhận sơ yếu lý lịch không nhất thiết cần về nơi thường trú?
Xác nhận sơ yếu lý lịch không nhất thiết cần về nơi thường trú?

Có lẽ vì việc xác nhận sơ yếu lý lịch chỉ đơn giản là xác nhận chữ ký. Theo đúng như hướng dẫn tại chính Công văn số 1520/HTQTCT - CT ban hành ngày 20/3/2014 của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, ủy ban nhân dân với phường, thị trấn. Khi thực hiện việc chứng thực chữ kỹ của người khai thì người khai cần phải tự chịu trách nhiệm về mọi nội dung đã khai tại sơ yếu lý lịch. 

Nếu trường hợp mà người thực hiện chứng thực của UBND mà biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu yên tâm và tin tưởng vào nội dung đã khai trong sơ yếu của người khai thì việc xác nhận nội dung sơ yếu là đúng. Bởi vậy mà trước đây thì các UBND cấp xã khi xác nhận sơ yếu lý lịch phần lớn đều tiến hành xác nhận nội dung. 

Xác nhận sơ yếu lý lịch không nhất thiết cần về nơi thường trú?
Việc xác nhận sơ yếu lý lịch chỉ đơn giản là xác nhận chữ ký

Tuy vậy từ 10/4/2015 Nghị định 23/2015 đã thay đổi về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính cấp, chứng thực về chữ ký, chứng thực hợp đồng và giao dịch có hiệu lực là khi xác nhận sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về chữ ký của người yêu cầu. Quy định cụ thể hơn là điểm b Khoản 4 Điều 24 Nghị định đã nêu thủ tục chứng thực chữ ký cũng được áp dụng với việc chứng thực chữ ký của người khai lý lịch về cá nhân. Chứng thực chữ ký sẽ là nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ/ văn bản là chữ ký của người yêu cầu về chứng thực. 

Bên cạnh đó với Công văn số 873/HTQTCT - CT ban hành 25/8/2017 liên quan về chứng thực sơ yếu lý lịch, Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có sự nhấn mạnh hơn. Về việc tuyệt đối không phê duyệt các nội dung nhận xét về chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật hay quy định,...của Đảng, nhà nước cũng như các địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân mà chỉ thực hiện việc chứng thực chữ kỹ của người yêu cầu về xác nhận sơ yếu lý lịch. 

Hy vọng bài viết trên đây vnx.com.vn chia sẻ đến bạn đã cung cấp một cách đầy đủ mọi vấn đề liên quan tới việc xác nhận sơ yếu lý lịch. Chúc bạn chuẩn bị tốt nhất cho việc xác nhận giấy tờ cần thiết cả hiện tại và sau này.

Gợi ý[Download] Sơ yếu lý lịch tư pháp – Phiếu lý lịch tư pháp chuẩn

Sơ yếu lý lịch tư pháp hay phiếu lý lịch tư pháp là một tài liệu quan trọng mà bạn nên nắm bắt. Cùng tìm hiểu chi tiết nhất để chứng minh án tích của bản thân ngay nhé!

Sơ yếu lý lịch tư pháp

Tin liên quan

Xem nhiều nhất

Trở về Trở về back to top